ŚWIADECTWA SNE

Data 11.04.2019
Kurs SNE 
Kategoria

Świadectwa z kursu Nowe Życie w Tychach - 15-17 marca 2019 r.

Podczas modlitwy o przyjęcie Ducha Świętego poczułem, że jeszcze chwila i mogę się nie utrzymać na nogach. Bardzo mocno poczułem ciężkie nogi i jakby coś przechodziło przez całe ciało. Niesamowite.
Marek, 49 lat

Podczas kursu miałam doświadczenie miłości Ojca dla córeczki, Jezusa akceptującego i Ducha Świętego przepełniającego. Poczułam, że trzeba ciągle odkrywać miłość Bożą, walczyć z pokusami, szukać zbawienia w Jezusie, odnawiać wiarę, prosić o życie w Duchu świętym i trać wiernie we wspólnocie – żeby prawdziwie mieć Nowe Życie.
Anna, 43 lata

Moim doświadczeniem było umocnienie wiary i odnalezienie jej na nowo, czuję się bardziej wartościowy niż byłem wcześniej.
Bartosz, 20 lat

Moje najważniejsze doświadczenie podczas kursu to dar łez w czasie modlitwy o wylanie darów Ducha Świętego w niedzielę.
Halina, 58 lat

Podczas modlitwy wstawienniczej (poprzez osobę modlącą się) poczułam ciepło miłości ręki Bożej
Ewa, 60 lat

Kurs Nowe Życie pomógł mi pogłębić relację z Bogiem, otworzyć się na Ducha Świętego i dał poczucie naprawienia relacji z ludźmi.
Basia, 30 lat

Mocno odczułam miłość Pana, radość, szczęście. Spokój w sercu i uwolnienie się od swoich złych myśli. Duch Święty zamieszkał w moim sercu. Dostałam wsparcie i ciepło, które zostało w moim sercu. Wiara została mocno pogłębiona. Chciałabym to kontynuować, aby umacniać się. Spotkania były interesujące, ciekawe i owocne
Ewa, 64 lata

Podczas tego kursu doświadczyłem bardzo dobrego samopoczucia oraz miałem możliwość zwrócenia się do Jezusa z prośbą o zdrowie i zadowolenie w życiu.
Leszek, 60 lat

W czasie kursu doświadczyłam miłości Bożej, Jego miłosierdzia i odczułam wskazówki mojego złego postępowania w stosunku do męża. Modliłam się gorąco za niego, ale także prosiłam, aby otworzył mi oczy na moje błędy, abym mogła uzdrowić nasze wzajemne stosunki w małżeństwie, które leżą już od dawna w gruzach.
Zuzanna, 69 lat