ŚWIADECTWA SNE

Kurs Zachariasz i Elżbieta - 15-17 listopada 2019 r.

Poznałam swoje błędy, jakie popełniałam w codziennym życiu wobec mojego męża (nie byłam tego świadoma), miałam namacalne dowody wiary mojego męża (dotąd ukrywane). Modlitwa i wiara czyni cuda.
Basia

Zrozumiałam bardziej męża. Poznałam dialog małżeński, który mam nadzieję wykorzystywać regularnie, by budować jedność małżeńską. Komunikacja kulała w małżeństwie. Często nie istniała. Kurs wlał mi nadzieję w serce, że utrzymamy i umocnimy małżeństwo.
Beata, 23,5 lata małżeństwa

Nie ma niczego złego czego nie można naprawić gdy zaufasz Jezusowi.
Najważniejsze doświadczenie podczas kursu – zmiana relacji z żoną.
Michał

Najważniejsze doświadczenie: budowanie jedności z Bogiem da jedność i wzrost jedności z moim małżonkiem. Zaufanie, dialog i przeźroczystość przed mężem otwiera nas na siebie. Wszelkie trudy i grzechy popełnione względem siebie oddać Jezusowi i ufać mu że pomoże nam odbudować nową więź względem siebie i Boga. Zaprosiłam Jezusa do naszego małżeństwa.
Ania, 31 lat małżeństwa