ŚWIADECTWA SNE

Kurs dla kobiet Estera - 23-25 lutego 2018 r.

Na kursie Estera uświadomiłam sobie, że jestem naprawdę wartościowa, a wręcz bezcenna, bo to On uczynił mnie „swoją Córeczką” - odkupił mnie ceną Swojej Krwi. Uświadomiłam sobie to o czym na co dzień zapominam i postanowiłam doceniać siebie jako córkę Boga.
Ania, 45 lat

Uczestnictwo w kursie pomogło mi przebaczyć wyrządzone mi krzywdy w dzieciństwie i przez małżonka. Zostawiłam to za sobą.
Elżbieta, 65 lat

Na kursie po raz pierwszy w życiu poczułam się piękna i doceniona, bardzo ważna dla kogoś, cenna w oczach Boga, a wcześnie postrzegałam siebie bardzo negatywnie. Pan Bóg na modlitwie przebaczenia pokazał mi jak bardzo kocham swojego brata i zrozumiałam, że jemu właśnie muszę wybaczyć i podać mu swą dłoń jako pierwsza, odbudować relację.
Kasia, 44 lat

Uczestnictwo w kursie pomogło mi otworzyć się na działanie Boga. Poczułam odwagę, aby Mu powiedzieć wszystko o sobie i aby zacząć działać. Wyzbyłam się lęku.
Basia. 60 lat

Odkryłam, że jestem wartościową kobietą, bo dawniej miałam niskie poczucie własnej wartości i byłam zamknięta w sobie.
Jola, 60 lat

Jednym z najważniejszych doświadczeń na kursie Estera była modlitwa wstawiennicza. Ważne było także przypomnienie o tym, że jako córka Boga jestem księżniczką w tym świecie, że to jest moim wyborem. Kurs zaprawia serce do walki: walki o dobre relacje, walki do życia w wolności. Dał mi konkretne wskazówki jak radzić sobie w trudnych relacjach, co także było dla mnie bardzo ważne.
Magda, 33 lat

W sobotę po 12 godzinach kursu skakałam w domu z radości. Mąż nie wierzył własnym oczom, ponieważ leczę się z depresji. Poczułam ulgę, wiele problemów z mojej przeszłości zostało już zamkniętych. Otrzymałam poczucie, że Jezus żyje we mnie i doświadczyłam dobrej spowiedzi.
Karolina, 34 lata