ŚWIADECTWA SNE

Data 28.11.2017
Kategoria

Kurs Daniel w Wadowicach - 9-12.XI.2017 r.

Poczucie, że Bóg jest ze mną w każdej chwili mojego życia i chce świętować ze mną już tu i teraz.
Aga 33 lata

Owoce głębokiej modlitwy będące efektem kursu, możliwość podzielenia się doświadczeniami.
Marcin

Przede wszystkim Miłość, miłość w Duchu Świętym, miłość w Jezusie i miłość do bliźniego, który pomógł mi przebaczyć i umiłować na nowo. Spokój serca.
Radek 37 lat

Bóg napełnił moje serce oliwą wiary po brzegi. Odpowiedział na moje wołanie. Pokazał, że jest ze mną i nieustannie czeka na mnie. Pokazał mi swoją Miłość.
Elżbieta 35 lat

Nowe pragnienie modlitwy, nową świeżość, szczególną bliskość z Jezusem i chęć naśladowania Go. Umocnienie przez prawdziwych ludzi modlitwy.
Kamil 25 lat

Pragnienie stawania na modlitwie mojej osobistej. Większe chęci do angażowania się na modlitwie wspólnotowej. Świadomość, że Bóg czeka na mnie i chce mnie obdarować, ale ja już nie chcę stawać przed Nim z pustymi rękoma.
Beata 39 lat